BrFish

Lovné miery rýb

Druh ryby Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Denný čas lovu

kaprové revíry

07-17

07-17

05-21

05-21

04-24

04-24

00-24

00-24

00-24

04-24

07-20

07-20
pstruhové revíry

06-19

05-21

04-22

04-22

05-21

06-19

lipňové revíry

04-22

04-22

04-22

05-21

05-21

07-19

07-19
Doba hájenia

Lovná miera

Povolené dni lovu
hlavátka podunajská
1.1 až 31.10

70

ryba hájená

pstruh potočný
1.9 až 15.4

25

ryba hájená

ryba hájená
pstruh jazerný
1.9 až 15.4

45

ryba hájená

ryba hájená
pstruh dúhový
1.1 až 15.4

25

ryba hájená

sivoň potočný
1.1 až 15.4

25

ryba hájená

lipeň tymiánový
1.1 až 31.5

27

ryba hájená

šťuka severná
1.1 až 15.6

60

ryba hájená

zubáč veľkoústy
15.3 až 15.6

50

ryba hájená

zubáč volžský
15.3 až 15.6

35

ryba hájená

ostriež zelenkavý
nehájená

neurčená

boleň dravý
15.3 až 31.5

40

ryba hájená

sumec veľký
15.3 až 15.6

70

ryba hájená

úhor európsky
1.9 až 30.11

45

ryba hájená

kapor rybničný
15.3 až 31.5

40

ryba hájená

lieň sliznatý
15.3 až 31.5

25

ryba hájená

amur biely
nehájená

60

lov ryby povolený celoročne
tolstolobik biely
nehájená

45

lov ryby povolený celoročne
tolstolobik pestrý
nehájená

45

lov ryby povolený celoročne
pleskáč vysoký
15.3 až 31.5

30

ryba hájená

pleskáč tuponosý
15.3 až 31.5

20

ryba hájená

pleskáč siný
15.3 až 31.5

20

ryba hájená

pleskáč zelenkavý
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
podustva severná
15.3 až 31.5

30

ryba hájená

mrena severná
15.3 až 15.6

40

ryba hájená

mrena škvrnitá
15.3 až 31.5

25

ryba hájená

nosáľ sťahovavý
15.3 až 31.5

25

ryba hájená

červenica ostrobruchá
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
plotica červenooká
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
plotica lesklá
celoročne

ryba hájená celoročne
plotica perleťová
celoročne

ryba hájená celoročne
jalec hlavatý
nehájená

20

lov ryby povolený celoročne
jalec maloústy
15.3 až 31.5

20

ryba hájená

jalec tmavý
15.3 až 31.5

20

ryba hájená

mieň sladkovodný
1.1 až 15.3

35

ryba hájená

jeseter malý
15.3 až 31.5

45

ryba hájená

sumček čierny
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
sumček hnedý
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
belička európska
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
čerebľa pestrá
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
karas striebristý
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
karas zlatistý
celoročne

ryba hájená celoročne
slíž severný
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
hlaváč bieloplutvý
15.3 až 31.5

neurčená

ryba hájená

hlaváč pásoplutvý
15.3 až 31.5

neurčená

ryba hájená

hrebenačka fŕkaná
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
hrebenačka pásavá
celoročne

ryba hájená celoročne
hrebenačka vysoká
celoročne

ryba hájená celoročne
hrúz bieloplutvý
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
hrúz fúzatý
celoročne

ryba hájená celoročne
hrúz Kesslerov
celoročne

ryba hájená celoročne
hrúz škvrnitý
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
hrúzovec sieťovaný
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
blatniak tmavý
celoročne

ryba hájená celoročne
býčko čiernoústy
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
býčko hlavatý
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
býčko nahotemenný
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
býčko piesočný
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
býčko rúrkonosý
celoročne

ryba hájená celoročne
býčkovec amurský
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
čík európsky
celoročne

ryba hájená celoročne
klárius panafrický
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
kolok veľký
celoročne

ryba hájená celoročne
kolok vretenovitý
celoročne

ryba hájená celoročne
lopatka dúhová
celoročne

ryba hájená celoročne
mečovka zelená
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
ostračka veľkoústa
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
ovsienka striebristá
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
pichľavka siná
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
ploska pásavá
celoročne

ryba hájená celoročne
pĺž severný
celoročne

ryba hájená celoročne
pĺž vrchovský
celoročne

ryba hájená celoročne
sih maréna
1.9 až 31.12

25

ryba hájená
sih peleď
1.9 až 31.12

25

ryba hájená
slnečnica pestrá
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
šabľa krivočiara
celoročne

ryba hájená celoročne
tilapia nílska
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
veslonos americký
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
živorodka ostropyská
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne
živorodka pestrá
nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne